همینم که هستم :)

شنبه 26 خرداد 1397 15:49

äæíÓäÏå : ♥●○•..★.. ( آیانا )..★..•○●♥

ببین من همینم 
که هستم اگه 
میخوای مث بقیه باشم
خب ... 
بقیه هستن :)ÏíϐÇååÇ : نظرات
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: شنبه 26 خرداد 1397  19:01

بعید نی...

چهارشنبه 23 خرداد 1397 18:39

äæíÓäÏå : ♥●○•..★.. ( آیانا )..★..•○●♥


سخت گذشت
تا فهمیدم
هیــچ چیز 
از
هیــچ کس
بعیــد
نی
ÏíϐÇååÇ : نظرات
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: چهارشنبه 23 خرداد 1397  18:45