تکست × 15

چهارشنبه 23 خرداد 1397 16:45

äæíÓäÏå : ❤....ماهانا....❤
ÇÑÓÇá ÔÏå ÏÑ: تکست ¡


این همه سال زندگی کردم
ولی فقط یه چیز از دنیا یاد گرفتم اونم این بود که
این دنیا رحمی نداره پس باید جنگیدن در مقابلشو یاد بگیرمÏíϐÇååÇ : نظرات
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: چهارشنبه 23 خرداد 1397  16:58

تکست × 14

سه شنبه 22 خرداد 1397 00:26

äæíÓäÏå : ❤....ماهانا....❤


یعنی دلی وجود داره که آهنی باشه
اگه وجود داره ای کاش اون دلو من داشتم
که اینقدر زود پکرم نمیکردیÏíϐÇååÇ : نظرات
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: سه شنبه 22 خرداد 1397  00:27

تکست × 13

سه شنبه 22 خرداد 1397 00:19

äæíÓäÏå : ❤....ماهانا....❤


یعنی کی روزی میرسه که من خودمو پرت میکنم و میمیرم
لاقل دیگه آسایش دارم و عذاب نمیکشمÏíϐÇååÇ : نظرات
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: سه شنبه 22 خرداد 1397  00:20

تکست × 12

سه شنبه 22 خرداد 1397 00:09

äæíÓäÏå : ❤....ماهانا....❤


دل منم مثل آسمون طوفانی شد
هر روز زل میزنم به جایی که آخرین بار رد شدی که شاید برگردی
ولی همش یه خیال خامه
ای کاش برای آخرین بارم ببینمتÏíϐÇååÇ : نظرات
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: سه شنبه 22 خرداد 1397  00:24

تکست × 11

شنبه 12 خرداد 1397 14:24

äæíÓäÏå : ❤....ماهانا....❤
ÇÑÓÇá ÔÏå ÏÑ: تکست ¡


افق تنها معلم من در تنهاییه
خورشید هرگز به روز وابسته نمیشه
و همینطور ماهم به شب وابسته نمیشه
ای کاش دل ما آدما هم اینجوری بودÏíϐÇååÇ : نظرات
ÈэÓÈåÇ: تکست ¡
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: یکشنبه 20 خرداد 1397  12:47

تکست × 10

شنبه 12 خرداد 1397 00:41

äæíÓäÏå : ❤....ماهانا....❤
ÇÑÓÇá ÔÏå ÏÑ: تکست ¡


تنها راه کمتر شدن عذاب ها اینه که
تنها باشی و بشینی ببینی
کجای کارت اشتباه بوده
تا دیگه تکرارش نکنیÏíϐÇååÇ : نظرات
ÈэÓÈåÇ: تکست ¡
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: یکشنبه 20 خرداد 1397  12:47

تکست × 9

شنبه 12 خرداد 1397 00:33

äæíÓäÏå : ❤....ماهانا....❤
ÇÑÓÇá ÔÏå ÏÑ: تکست ¡


برای اون راه رفتن روی دریا که سهله
روی دل آدما هم راه میرهÏíϐÇååÇ : نظرات
ÈэÓÈåÇ: تکست ¡
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: یکشنبه 20 خرداد 1397  12:48

تکست × 8

شنبه 12 خرداد 1397 00:28

äæíÓäÏå : ❤....ماهانا....❤
ÇÑÓÇá ÔÏå ÏÑ: تکست ¡


متنفرم از همه ی اونایی که

با تو یه جورن ولی با بقیه بهترن
اینا هستن که دل آدمو بازی میدنÏíϐÇååÇ : نظرات
ÈэÓÈåÇ: تکست ¡
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: یکشنبه 20 خرداد 1397  12:48

تکست × 7

شنبه 12 خرداد 1397 00:27

äæíÓäÏå : ❤....ماهانا....❤
ÇÑÓÇá ÔÏå ÏÑ: تکست ¡


همه آدما صادق نیستن
بعضیا وقتی میبینیشون بیرون آب یه شکلن
ولی وقتی میری داخل آب و اونا رو میبینی
آرزو میکردی هیچوقت ندیده بودیشÏíϐÇååÇ : نظرات
ÈэÓÈåÇ: تکست ¡
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: یکشنبه 20 خرداد 1397  12:49

تکست × 6

یکشنبه 6 خرداد 1397 20:02

äæíÓäÏå : ❤....ماهانا....❤
ÇÑÓÇá ÔÏå ÏÑ: تکست ¡


به نظرت تا حالا چقدر مهربونی کردی؟
بعد رفتنشم بس نیست:|
فراموشش کن که هیچ ارزشی نداره
نه ارزش اشک هات نه ارزش پیاماتÏíϐÇååÇ : نظرات به ثابت
ÈэÓÈåÇ: تکست ¡
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: یکشنبه 20 خرداد 1397  12:49

تکست × 5

جمعه 4 خرداد 1397 13:40

äæíÓäÏå : ❤....ماهانا....❤
ÇÑÓÇá ÔÏå ÏÑ: تکست ¡


هیچوقت از روی ظاهر کسی یا چیزی قضاوت نکن
ممکن است باور نکنی
زشت ترین میوه هایی که وجود دارن بهترین مزه رو دارن
آدم ها هم همینجورین
ممکن است ظاهر خوبی نداشته باشن
ولی دلی پاک و ساده دارن و میتونن  بهترین دوست یک انسان باشنÏíϐÇååÇ : نظرات به ثابت
ÈэÓÈåÇ: تکست ¡
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: یکشنبه 20 خرداد 1397  12:49

تکست × 4

سه شنبه 1 خرداد 1397 16:28

äæíÓäÏå : ❤....ماهانا....❤
ÇÑÓÇá ÔÏå ÏÑ: تکست ¡دوستی ها یه موقعی میشکنن
ولی اگه واقعا این دوستی بود
با ترمیم دوباره
دوستی قویتر میشه
و گره های محکمی به هم وصل میشنÏíϐÇååÇ : نظرات به ثابت
ÈэÓÈåÇ: تکست ¡
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: یکشنبه 20 خرداد 1397  12:49

تکست × 3

پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 22:53

äæíÓäÏå : ❤....ماهانا....❤
ÇÑÓÇá ÔÏå ÏÑ: تکست ¡


زندگی راهی است
پر از سختی و رنج
اون ماییم که باید تحمل کنیم
و از سختی ها بگذریم
و راه جدیدی رو آغاز کنیم
ولی هر جایی که باشیم
راه های پر پیچ و خم در انتظارموننÏíϐÇååÇ : نظرات به ثابت
ÈэÓÈåÇ: تکست ¡
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: یکشنبه 20 خرداد 1397  12:50

تکست × 2

پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 17:41

äæíÓäÏå : ❤....ماهانا....❤
ÇÑÓÇá ÔÏå ÏÑ: تکست ¡


هیچکس لیاقت تو را ندارد
پس لیاقت اشک ها و ناراحت شدنات را هم ندارد
پس اگر رفت تو هم راه خودتو بروÏíϐÇååÇ : نظرات به ثابت
ÈэÓÈåÇ: تکست ¡
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: یکشنبه 20 خرداد 1397  12:50

تکست × 1

پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 08:59

äæíÓäÏå : ❤....ماهانا....❤
ÇÑÓÇá ÔÏå ÏÑ: تکست ¡


روز های خدا قشنگن
این ماییم که با کارهامون روزهاشو بد میکنیم
پس هیچوقت نگو امروز روز بدیهÏíϐÇååÇ : نظرات به ثابت
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: یکشنبه 20 خرداد 1397  12:50ÊÚÏÇÏ ˜á ÕÝÍÇÊ : 2   1 2