تکست × 20

دوشنبه 4 تیر 1397 || 01:03

نویسنده: Μλнλπλ || ارسال شده در: تکستزمان همین جوری داره میگذره و میگذره
تا الان که بر نگشتی پس از این به بعدم نمیای
اگر هم برگردی برام چیزی جز غریبه نیستیکامنت: نظرات