بعید نی...

چهارشنبه 23 خرداد 1397 18:39

äæíÓäÏå : ♥●○•..★.. ( آیانا )..★..•○●♥


سخت گذشت
تا فهمیدم
هیــچ چیز 
از
هیــچ کس
بعیــد
نی
ÏíϐÇååÇ : نظرات
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: چهارشنبه 23 خرداد 1397  18:45