تکست × 15

چهارشنبه 23 خرداد 1397 || 16:45

نویسنده: Μλнλπλ || ارسال شده در: تکستاین همه سال زندگی کردم
ولی فقط یه چیز از دنیا یاد گرفتم اونم این بود که
این دنیا رحمی نداره پس باید جنگیدن در مقابلشو یاد بگیرمکامنت: نظرات