تکست × 15

چهارشنبه 23 خرداد 1397 16:45

äæíÓäÏå : ❤....ماهانا....❤
ÇÑÓÇá ÔÏå ÏÑ: تکست ¡


این همه سال زندگی کردم
ولی فقط یه چیز از دنیا یاد گرفتم اونم این بود که
این دنیا رحمی نداره پس باید جنگیدن در مقابلشو یاد بگیرمÏíϐÇååÇ : نظرات
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: چهارشنبه 23 خرداد 1397  16:58