تکست × 14

سه شنبه 22 خرداد 1397 || 00:26

نویسنده: Μλнλπλ || ارسال شده در: تکستیعنی دلی وجود داره که آهنی باشه
اگه وجود داره ای کاش اون دلو من داشتم
که اینقدر زود پکرم نمیکردیکامنت: نظرات