تکست × 14

سه شنبه 22 خرداد 1397 00:26

äæíÓäÏå : ❤....ماهانا....❤


یعنی دلی وجود داره که آهنی باشه
اگه وجود داره ای کاش اون دلو من داشتم
که اینقدر زود پکرم نمیکردیÏíϐÇååÇ : نظرات
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: سه شنبه 22 خرداد 1397  00:27