تکست × 14

دوشنبه 21 خرداد 1397 || 23:26

نویسنده: Μλнλπλ || ارسال شده در: تکست



یعنی دلی وجود داره که آهنی باشه
اگه وجود داره ای کاش اون دلو من داشتم
که اینقدر زود پکرم نمیکردی



کامنت: نظرات