تکست × 13

سه شنبه 22 خرداد 1397 || 00:19

نویسنده: Μλнλπλ || ارسال شده در: تکستیعنی کی روزی میرسه که من خودمو پرت میکنم و میمیرم
لاقل دیگه آسایش دارم و عذاب نمیکشمکامنت: نظرات