تکست × 13

سه شنبه 22 خرداد 1397 00:19

äæíÓäÏå : ❤....ماهانا....❤


یعنی کی روزی میرسه که من خودمو پرت میکنم و میمیرم
لاقل دیگه آسایش دارم و عذاب نمیکشمÏíϐÇååÇ : نظرات
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: سه شنبه 22 خرداد 1397  00:20