تکست × 13

دوشنبه 21 خرداد 1397 || 23:19

نویسنده: Μλнλπλ || ارسال شده در: تکستیعنی کی روزی میرسه که من خودمو پرت میکنم و میمیرم
لاقل دیگه آسایش دارم و عذاب نمیکشمکامنت: نظرات