تکست × 12

سه شنبه 22 خرداد 1397 00:09

äæíÓäÏå : ❤....ماهانا....❤


دل منم مثل آسمون طوفانی شد
هر روز زل میزنم به جایی که آخرین بار رد شدی که شاید برگردی
ولی همش یه خیال خامه
ای کاش برای آخرین بارم ببینمتÏíϐÇååÇ : نظرات
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: سه شنبه 22 خرداد 1397  00:24