تکست × 2

پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 || 17:41

نویسنده: Μλнλπλ || ارسال شده در: تکستهیچکس لیاقت تو را ندارد
پس لیاقت اشک ها و ناراحت شدنات را هم ندارد
پس اگر رفت تو هم راه خودتو بروکامنت: نظرات به ثابت