تکست × 11

شنبه 12 خرداد 1397 || 14:24

نویسنده: Μλнλπλ || ارسال شده در: تکستافق تنها معلم من در تنهاییه
خورشید هرگز به روز وابسته نمیشه
و همینطور ماهم به شب وابسته نمیشه
ای کاش دل ما آدما هم اینجوری بودکامنت: نظرات