تکست × 10

شنبه 12 خرداد 1397 || 00:41

نویسنده: Μλнλπλ || ارسال شده در: تکستتنها راه کمتر شدن عذاب ها اینه که
تنها باشی و بشینی ببینی
کجای کارت اشتباه بوده
تا دیگه تکرارش نکنیکامنت: نظرات