تکست × 10

جمعه 11 خرداد 1397 || 23:41

نویسنده: Μλнλπλ || ارسال شده در: تکستتنها راه کمتر شدن عذاب ها اینه که
تنها باشی و بشینی ببینی
کجای کارت اشتباه بوده
تا دیگه تکرارش نکنیکامنت: نظرات