تکست × 7

شنبه 12 خرداد 1397 || 00:27

نویسنده: Μλнλπλ || ارسال شده در: تکستهمه آدما صادق نیستن
بعضیا وقتی میبینیشون بیرون آب یه شکلن
ولی وقتی میری داخل آب و اونا رو میبینی
آرزو میکردی هیچوقت ندیده بودیشکامنت: نظرات