تکست × 6

یکشنبه 6 خرداد 1397 20:02

äæíÓäÏå : ❤....ماهانا....❤
ÇÑÓÇá ÔÏå ÏÑ: تکست ¡


به نظرت تا حالا چقدر مهربونی کردی؟
بعد رفتنشم بس نیست:|
فراموشش کن که هیچ ارزشی نداره
نه ارزش اشک هات نه ارزش پیاماتÏíϐÇååÇ : نظرات به ثابت
ÈэÓÈåÇ: تکست ¡
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: یکشنبه 20 خرداد 1397  12:49