تکست × 6

یکشنبه 6 خرداد 1397 || 20:02

نویسنده: Μλнλπλ || ارسال شده در: تکستبه نظرت تا حالا چقدر مهربونی کردی؟
بعد رفتنشم بس نیست:|
فراموشش کن که هیچ ارزشی نداره
نه ارزش اشک هات نه ارزش پیاماتکامنت: نظرات به ثابت