تکست × 5

جمعه 4 خرداد 1397 13:40

äæíÓäÏå : ❤....ماهانا....❤
ÇÑÓÇá ÔÏå ÏÑ: تکست ¡


هیچوقت از روی ظاهر کسی یا چیزی قضاوت نکن
ممکن است باور نکنی
زشت ترین میوه هایی که وجود دارن بهترین مزه رو دارن
آدم ها هم همینجورین
ممکن است ظاهر خوبی نداشته باشن
ولی دلی پاک و ساده دارن و میتونن  بهترین دوست یک انسان باشنÏíϐÇååÇ : نظرات به ثابت
ÈэÓÈåÇ: تکست ¡
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: یکشنبه 20 خرداد 1397  12:49