#هاروکی _ موراکامی

دوشنبه 27 خرداد 1398 || 10:17

نویسنده: ^.^ ガザル ^.^ ||

جایی که بودن و نبودنت هیچ قرقی ندارد 

نبودنت را انتخاب کن 

اینگونه به بودنت احترام گذاشته ای !

#هاروکی _ موراکامی کامنت: نظرات