راز شادتر زندگی کردن *^*

یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 || 01:25

نویسنده: ^.^ ガザル ^.^ ||
ᴛʜᴇ ʟᴇss ʏᴏᴜ ᴄᴀʀᴇ

ᴛʜᴇ ʜᴀᴘᴘɪᴇʀ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ʙᴇ

هر چی کمتر اهمیت بدی

شادتر زندگی میكنى


+

پی نوشت : ۵ ماه از اخریم پستم میگذره قول میدم تابستون جبران کنم^^کامنت: نظرات