تکست × 43

پنجشنبه 15 آذر 1397 || 21:44

نویسنده: Μλнλπλ ||

زندگی ما آدما مثل تاس میمونه
هیچوقت نمیدونیم عدد بعدی که در  میاد چیه !!!کامنت: نظرات