چندتا متن باحالللل

شنبه 17 شهریور 1397 || 19:07

نویسنده: Giti-celin dion ||
سلام ^^
گیتی هستم :-) 
امروز چندتا متن باحال اوردم همون طور که در پست آشنایم گفته بودم 
نظرتو میخوام درموردشون 
این متن اول :
رابطه فقط اونجاش خوبه که وقتی صبح پامیشی 
پیاما تو گوشیتو که نگاه میکنی 
میفهمی و قتی بیدارشده 
به اولین چیزی که فکر کرده بود تو بودی 
****
متن دوم :
من ازونام که وقتی تو خونم نمیرم بیرون 
وقتی هم که بیرونم دوست ندارم بیام خونه 
****
متن سوم :
یه دختر هیچ آسیبی به تو نمیرسونه جز اینکه نادیدت بگیره !

کامنت: نظراتو اینجا بگو گلم