مرگ

سه شنبه 23 مرداد 1397 || 15:41

نویسنده: Giti-celin dion ||
چند نوع مرگ داریم :
مرگ جسم 
مرگ وجدان 
مرگ روح 
بدترین مرگ ها مرگ روح 
وحشتناک ترین درد ها مرگ روح 
راحترین مرگ ها مرگ جسم 
پس مواظب خودتون باشیدکامنت: نظرات