نویسنده جدید

سه شنبه 16 مرداد 1397 || 21:05

نویسنده: ...Fantasy... ||

سلام به بروبکس باحال نتـ ـ ـ
من چیپس و ماست موسیر دارم میخوای باهم بخوریمـ ـ ـ؟ :|
من مهسا هستم. اگه مهسا های دیگه ای میشناسین و اینا بهم بگین رریتی پایـ ـ ـ
فکر نکنین اهل پونی هستم... قبلا بودم ولی الان نهـ ـ ـ
این اسم فقط برای چند سال مونده نوک زبون شدهـ ـ ـ
اگه قالبی کدی چیزی خواستین بهم بگین. همشونم مجانیهـ ـ ـ
اگه هم داشته باشه چیزای زیادی نی مثل چمدونم لینکـ ـ ـ :|
برای ورود به وبم بکلیکـ ـ ـ
خب من برم سر قبرم. خدافظـ ـ ـکامنت: comments