تکست × 40

دوشنبه 15 مرداد 1397 || 14:09

نویسنده: Μλнλπλ || ارسال شده در: تکستهمه ی اشکام برای رفتن تو نبود!
برای اینه که غرورمو شکستم و بهت گفتم:
دوستـ دارمـکامنت: نظرات