خب نویسندگان هم باید چند تا قانونو رعایت کنن
که زیادم سخت نیست
1ـ مطالبتون باید نوشته های خودتون باشه و یا اگه از جایی میگیرین حتما تغییری روش بدین
2ـ مطلب کسی رو نمیتونین تغییر یا حذف کنین
3ـ فقط نظرات پستای خودتونو پاسخ و تایید میکنین
4ـ فعال باشین
همین
سخت نیستا