جنایت کار اول
نام = فرزانه
جرم = پروندش پره گلم
اول بگم که این دختر با اسمای زیادی وارد نت میشه دوستی برقرار میکنه و بعد درخواست نویسندگی میده
بعضی اوقات با اسمای دوستاتون هم میاد تو وباتون و بهتون فحش میده پس لطفا گول این دختره ی پررو رو نخورید
این همون آشغالیه که وب دوستمو هک کرد و باعث شد اونا به دوستشون شک کنن و بهش فحش بدن
امروزم اومده وب من در کل بهتون میخوام بگم مواظب باشین
حالا حرفی از ملیکا:فرزانه ی بی ادب واقعا برات متاسفم و انقدر بی ارزشی که نمیخام وقتی بیشتری برات تلف کنم و الکی حرف بزنم فقط و فقط همین...
اینم نظرات اون عوضیوضعیت = انتظار داری بخشیده بشه؟