تبلیغات
نوشتار - جنایت کارا
خدا رو شکر کسی هنوز جنایت کار نشده
و از این به بعدم نباشه
اگه کسی رو مشاهده کردین بهم بگین